Hvad kan vi sammen - Om

21.-22. december
Hvad kan vi sammen?


Det bliver stadig tydeligere, at verdens forskellige nationer og folkeslag er bundet uløseligt sammen. På godt og ondt. Denne sang hylder fællesskabet og de ting vi kan opnå ved at arbejde sammen og prøve at forstå hinanden, fremfor at slås, hade og udkonkurrere hinanden.


Mellemfolkelig forståelse, fredelig meningsudveksling og samarbejde er efter vores opfattelse en forudsætning for en bedre, mere fredelig og bæredygtig verden. Særligt hvis vi skal overkomme fremtidens klimaudfordringer, uden at sætte vores menneskelighed over styr.


Så har du lidt overskud til

at støtte det lange seje træk mod en bedre verden,

kan du støtte MS, Mellemfolkelig Samvirke

ved at klikke her